Ważne informacje dla partnerów dostarczających sprzęt medyczny

O chorobach płuc praktycznie

Wszystkie firmy dostarczające sprzęt wykorzystywany podczas zajęć praktycznych prosimy o przesłanie do piątku, 1 września 2023 do Biura Organizacyjnego specyfikacji wymagań umożliwiających właściwą organizację stanowisk warsztatowych – m.in:

 • zapotrzebowania prądowego,
 • potrzeb w zakresie ewentualnych dodatkowych stołów,
 • orientacyjnych wymiarów pojedynczego stanowiska warsztatowego,
 • zapotrzebowania dotyczącego okresu i powierzchni magazynowania sprzętu (od dostawy do instalacji i potem od deinstalacji do odbioru),
 • mile widziana jest wizualizacja stanowiska.

Ze względu na bogaty program merytoryczny i konieczność szybkiego przeorganizowania sal, prosimy o zwrócenie uwagi na możliwe terminy instalacji i deinstalacji sprzętu.


Moduł: Czynnościowe badania układu oddechowego, sobota, 23.09.2023, godz. 8:45-12:50
Sala Lordów 5+6

Instalacje

Możliwe są w godzinach:

 • Piątek, 22.09.2023: 10:00-15:00, 20:00-22:00*
 • Sobota, 23.09.2023: 7:00- 8:00

W związku z rozpoczęciem wykładów, w trakcie których sprzęt będzie wykorzystywany instalacja sprzętów w sobotę po godz. 8:00 nie będzie możliwa.

*Jeżeli instalacja sprzętów nie generuje hałasu, jest możliwa także w piątek w godzinach 15:00-20:00 – natomiast sprzęty wcześniej muszą się znaleźć w Sali Lordów 4+5.

Deinstalacje

Sobota: po zakończeniu zajęć 20:00-21:00

UWAGA! Po module „Czynnościowych badań układu oddechowego”, po 50 minutowej przerwie na lunch w tej samej Sali rozpoczyna się moduł „Chorób Obturacyjnych” i sesja wieczorna „Leczenie Biologiczne” w astmie. W trakcie zajęć deinstalacja sprzętu jest niemożliwa.
Do 21:00 sprzęty muszą zostać usunięte, ponieważ sala będzie sprzątana, przeorganizowywana i równolegle przygotowywana do przyjęcia sprzętów na warsztaty niedzielne.

Dostarczany sprzęt:

 • kabiny pletyzmograficzne,
 • zestawy do oscylacji wymuszonych,
 • zestawy do pomiaru tlenku azotu w wydychanym powietrzu,
 • spirometry,
 • zestaw do badań wysiłkowych.

Moduł: Pneumonologia interwencyjna, sobota, 23.09.2023, godz. 13:40-17:50
Sala Royal – poziom -1

Instalacje

Możliwe są w godzinach:

 • Sobota, 23.09.2023: 7:00- 13:00*

W związku z rozpoczęciem wykładów, w trakcie których sprzęt będzie wykorzystywany instalacja sprzętów w sobotę po godz. 13:00 nie będzie możliwa.

Deinstalacje

Sobota, 23.09.2023: po zakończeniu zajęć 20:00-24:00

Dostarczany sprzęt:

 • endoskopy, bronchoskopy,
 • urządzenia do cyfrowego drenażu klatki piersiowej,
 • urządzenia do kriobiopsji,
 • urządzenia do diagnostyki obwodowych guzków w płucach i inne.

Moduł: USG płuc i opłucnej , niedziela, 24.09.2023, godz. 08:45-13:15
Sala Lordów 1+2

Instalacje

Możliwe są w godzinach:

 • Sobota, 23.09.2023: po godz. 20:00
 • Niedziela, 24.09.2023: 6:00 – 8:00

Deinstalacje

Niedziela, 24.09.2023: po zakończeniu zajęć 13:15-18:00

Dostarczany sprzęt:

 • 6 kompletnych zestawów do badań USG

Moduł: Zaburzenia wymiany gazowej, niedziela 24.09.2023, godz. 08:45-13:15
Sale Lordów 3,4,5

Instalacje

Warsztat: Diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania podczas snu: od poligrafii do dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, 11:15-13:15
Sala Lordów 3

 • Niedziela, 24.09.2023: 7:00- 08:15

Warsztat: Tlenoterapia: od kaniuli donosowych do HFNO, 11:15-13:15
Sala Lordów 4

 • Niedziela, 24.09.2023: 7:00- 10:30

Warsztat: ABC nieinwazyjnego wspomagania wentylacji,11:15-13:15
Sala Lordów 5

 • Niedziela 24.09.2023: 7:00- 10:30

Deinstalacje

Niedziela, 24.09.2023: po zakończeniu zajęć i nagrań materiału edukacyjnego 14:15-18:00

Dostarczany sprzęt:

 • urządzenia do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej,
 • stanowiska do wykonania i oceny poligrafii,
 • respiratory.