Prelegenci

O chorobach płuc praktycznie

Prof. dr hab. n. med. Mariusz AdamekKatedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Adam AntczakKlinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr n. med. Inga BarańskaZakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Adam BarczykKatedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr n. med. Małgorzata BarnaśKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Katarzyna Białek-GoskKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med. Piotr BielickiKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChPZakład Fizjopatologii Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Prof. dr hab. n. med. Zenon BrzozaKlinika Chorób Wewnętrznych i Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Dr n. med. Barbara BurakowskaZakład Radiologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-WynimkoZakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-MalinowskaKujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Dr hab. n. med. Marta DąbrowskaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Andrzej DąbrowskiKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Katarzyna FaberKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Paweł GajkowskiKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Katarzyna GalwasNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
Dr n. med. Dariusz GawrylukI Klinika Chorób Płuc Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Dr n. med. Anna Goljan-GeremekKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med. Katarzyna GórskaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Elżbieta Magdalena GrabczakKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Joanna Hermanowicz-SalamonKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Grzegorz JaczewskiKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Barbara JamrózKlinika Otolaryngologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
Prof. dr hab. n. med. Ewa JassemKlinika Pneumonologii, Katedra Pneumonologii i Alergii Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Aleksander KaniaII Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinka Pulmonologii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński
Dr n. med. Krzysztof KarwatKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Joanna KlimiukKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Karolina KlimowiczKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Magdalena Knetki-WróblewskaKlinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Dr hab. n. med. Piotr KorczyńskiKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Dariusz KowalskiKlinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Prezes Polskiej Grupy Raka Płuc
Prof. dr hab. n. med. Rafał KrenkeKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Aleksandra KucharczykKlinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. UM w ŁodziOddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof KuziemskiKlinika Pneumonologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Jarosław KużdżałKlinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Dr hab. n. med. Renata Langfort, prof. IGiChPZakład Patomorfologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Mgr Agnieszka LewińskaKatedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
Dr hab. n. med. Sebastian Majewski, prof. UM w ŁodziKlinika Pulmonologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Artur MamcarzIII Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. med. Marta Maskey-WarzęchowskaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Łukasz MinarowskiII Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Marcin MoniuszkoKlinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) Prorektor UMB ds. Nauki i Rozwoju
Prof. dr hab. n. med. Robert M. MrózII Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr n. med. Jacek NasiłowskiKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Wojciech NaumnikI Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. n. med. Jarosław PierógKlinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Prof. dr hab. n. med. Tomasz PiorunekKatedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr n. med. Katarzyna PrzybyłowskaStowarzyszenie Zdrowe Płuca
Dr hab. n. med. Tadeusz PrzybyłowskiKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Natalia PrzysuchaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Dorota RojekOddział Laryngologii Szpital Bielański Klinika Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dr n. med. Katarzyna Romanowska-PróchnickaKlinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Dr n. med. Grzegorz RosiakII Zakład Radiologii Klinicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Malwina SołtysiakII Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Artur SzlubowskiSamodzielna Pracownia Endoskopii Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dr Olga TrubaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr Łukasz WróblewskiII Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecjie Centrum Kliniczne WUM
Dr n. med. Mateusz ZawadkaII Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecjie Centrum Kliniczne WUM
Dr Joanna ŻuchowskaII Zakład Radiologii Klinicznej Warszawski Uniwersytet Medyczny